ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Brunner Gina egyéni vállalkozó (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 27. em.: 4.; ajtó: 1.), mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) által www.giafashion.hu weboldalon üzemeltett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják). Az így létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek.

A jelen ÁSZF által létrejött szerződés a Megrendelő „Elfogadom az ÁSZF rendelkezéseit” checkbox kipipálásával valósul meg, ezzel egyértelműen kijelenti a Megrendelő, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.

Szolgáltató adatai:

Név: Brunner Gina EV.

Nyilvántartási száma: 56045372

Nyilvántartó hatóság: Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Adószáma: 57416494-1-41

Statisztikai számjel: 57416494479123101

Székhelye: 1135 Budapest, Csata utca 27. em.: 1. ajtó: 4.

E-mail:

Honlap: www.giafashion.hu

Jelen ÁSZF rögzíti a Szolgáltató, valamint a webshopon keresztül rendelő fél (továbbiakban: „Megrendelő”) között létrejövő szerződés rendelkezéseit. Ennek megfelelően rögzíti a Megrendelőt és a Szolgáltatót illető jogokat és terhelő kötelezettségeket, szállítási és fizetési feltételeket.

 1. július 09. napjától hatályos és a Szolgáltató általi visszavonásig, illetve az ÁSZF következő módosításig érvényes.

RENDELÉS MENETE:

 1. Regisztráció
  • A Megrendelőnek, illetve a weboldalt használó félnek lehetősége van elvégezni az általános regisztrációt. Amennyiben a weboldalt használó félből Megrendelő lesz, úgy ez megegyszerűsíti a rendelések nyomonkövetését, hiszen ott tételek szerint kerülnek rögzítésre a termékek. Ez a Regisztráció menüpont alatt végezhető el, az adatlap kitöltésével, de akár utólagosan is elvégezhető a fizetési folyamat fázisnál. A Szolgáltató a regisztráció lebonyolítását követően egy visszaigazoló e-mailt küld, mely igazolja annak sikerességét.
  • A Megrendelő és/vagy regisztráló által megadott adatok amennyiben hibásak, pontatlanok és/vagy tévesek, úgy az ezekből bekövetkező károkért esetleges késedelmekért Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően van lehetőség. Megrendelő az adatváltozásokat köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.
  • Megrendelő jogosult a regisztrációt bármikor törölni, az _ e-mail-címre küldött üzenettel.
  • Az adatkezelésre vonatkozó szabályzat az Adatkezelési Tájékoztató linkre kattintva érhető el.
  • Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció során megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért.
 1. Rendelés folyamata
  • Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket/termékeket a kosárba tudja tenni. Ha a Megrendelő a „Folytatom a vásárlást” gombra kattint, úgy további termékeket tud megnézni, valamint a kosárba helyezni, ha a „Tovább a pénztárhoz” opciót választja, úgy véglegesítheti a vásárlását az addig kosárba helyezett termékekre vonatkozóan.
  • Ezt követően van lehetősége a Megrendelőnek kiválasztani a fizetési módot a „Válasszon fizetési módot” funkcióval.
  • Ha a megrendeléssel kapcsolatban mindent rendben talál, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva tudja véglegesíteni a folyamatot, amennyiben bármilyen módosításra szükség van (fizetési mód, termékek, szállítási opciók stb.), úgy a „Vissza” gombra kattintva van még lehetőség ennek elvégzésére.
  • Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld a megrendelésről a Megrendelőnek. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.
  • A megrendelés feldolgozása munkanapokon 08:00-17:00 óráig történik, azonban ez nem befolyásolja az ezen időponton kívüli rendelés leadását, hiszen ez kizárólag azok feldolgozására vonatkozik.
  • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből eredő károkért való felelősséget Szolgáltató kizárja.
  • Amennyiben a megrendelni kívánt termékből nincs készleten, úgy Szolgáltató tájékoztatja erről Megrendelőt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásból eredő és vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből fakadó károkért.
 1. Fizetés
  • Bankkártyával történő fizetés a Paylike rendszerén keresztül történik. Bankkártyás fizetés választása esetén a Webshop a Paylike rendszerébe irányítja át a Megrendelőt, hogy a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani. A Megrendelő ezen felületen használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Paylike oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató oldala tájékoztatja a Megrendelőt. A kártyás fizetéshez a Megrendelő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A termék ellenértéke ilyen esetben azonnal zárolásra kerül a Megrendelő kártyaszámláján.
 • Elfogadott kártyák: Mastercard/Maestro, VISA és VISA Electron (Electronnál kizárólag akkor, ha a kibocsátó bank engedélyezi) a bankkártyák használatát. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a Megrendelő számlájának megterhelését a termék ellenértékével.
 • Amennyiben a Megrendelő nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Szolgáltató oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Megrendelő a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

További információ a tranzakcióval kapcsolatban a Megrendelő számlavezető bankjától kérhető.

 1. Rendelés teljesítése
  • Szállítás ___________ csomagküldő szolgálattal történik.
  • Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „”) 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülések esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Megrendelő nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket. A termékek kézbesítése munkanapokon történik 08:00-17:00 óra közötti időszakban.
  • Ha a Szolgáltatónál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Szolgáltató a Megrendelővel elektronikus úton, vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt. Szolgáltató jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS, ELÁLLÁSI JOG ÉS SZAVATOSSÁGI KÉRDÉSEK

Megrendelő 14 napig jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben Megrendelő az elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: _

Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek megfelelően pedig a jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap. A fogyasztó az elállási jogát természetesen a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó az elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi a Szolgáltató részére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdés e) pontja).

Fogyasztói tájékoztató a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó jótállásra köteles. Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint csak olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében kötelező a jótállás, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja, a www.galpinceszet.hu webshopban kapható termékek esetében a jótállás joga nem értelmezhető, ezáltal pedig nem is érvényesíthető.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Megrendelő a terméket átveszi.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Pesti Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 1. Budapest, József krt. 6.

fogyved@pest.gov.hu

(1) 459-4843

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetők el.

Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

Budapest, 2021. július 09.

 

Brunner Gina EV.

Szolgáltató